Festes de Aielo de Malferit 2013

Día:
20:00Vaquetes, Avd. Alfredo Castelló. Organitza Penya Taurina.
22:30Festa infantil amb unflables i tallers. Passeig de l'Eixample.
Fiestas Cercanas el Miércoles 31 de Julio